کمپین انتخاباتی

کمپین انتخاباتی و برندسازی سیاسی

در انواع کمپین های انتخاباتی مشارکت و جلب آرای رأی دهندگان آنان در کانون توجه قرار دارد ولی با پیشرفت شتابزده فناوری، تغییرات سریع در ابزار ارتباطات در سال های اخیر کمپین تعاملی ها که براساس تعامل دو سویه با مخاطبان شکل می گیرد با استقبال زیادی روبه رو شده و در طراحی مراحل اجرایی […]

مشاوره تخصصی به نامزدهای انتخابات شورای شهر

مشاوره تخصصی به نامزدهای انتخابات شورای شهر مرکز مشاوره بهروز زارع با دارا بودن تجربه چندین دوره مشاوره در زمینه انتخابات تصمیم به ارائه پکیج مشاوره به نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات شورای شهر و انتخابات محلس نموده است. پروسه این مشاوره بخش های مختلف مربوط به انتخابات از برندسازی شخصی تا چگونگی تبلیغات و […]

راز پیروزی در انتخابات ۱

راز پیروزی در انتخابات – مشارکت و افزایش حضور در انتخابات مختلف یکی از مهمترین مسایل مشترک میان دولت ها و حاکمان سراسر دنیا است و می توان گفت سیاسیون چه آنهایی که در راس امور هستند و چه کسانی که قصد ورود به انتخابات و پست های مدیریتی و سیاسی را دارند تمام لحظات […]