برچسب های پست آموزش بازاریابی’

آموزش بازاریابی تیم فروش شرکت یاس کارون اهواز

آموزش بازاریابی تیم فروش و بازاریاب های شرکت پخش و توزیع مواد غذایی یاس کارون در اهواز برگزار شد . در این این کارگاه تکنیک های بازاریابی به صورت کاربردی برای بازاریاب های مواد غذایی توسط بهروز زارع مدرس مشاور بازاریابی و برندسازی در اهواز تدریس گردید . همچنین بازاریاب های برتر و پرسنل نمونه […]