برچسب های پست استراتژی’

رقابت نکنید

 رقابت نکنید ایده ی سی و نهم بسیاری از اصطلاحاتی که در استراتژی کسب و کار مطرح می شود از مفهوم جنگ سرچشمه می گیرد. کمپین، یورش، چریکی، سلطه بر بازار و… کشتن رقیب، به دست آوردن موقعیت وی و ایجاد سیستمی با رهبری خودمان را به ذهن متبادر می سازد. دلیلی وجود ندارد که […]

فرآیند پرداخت را تسهیل کنید

فرآیند پرداخت را تسهیل کنید     برای همه ی ما پیش آمده است که بخواهیم چیزی بخریم، اما نتوانیم پول آن را پرداخت کنیم. ممکن است افراد به دلایلی نخواهند پول خود را در کارت اعتباری خود قرار دهند و در برخی موارد بعضی از محصولات گرانتر از آن هستند که بتوان بهای آن […]