برچسب های پست تکنیک های بازاریابی’

برند و برندسازی چیست؟ بخش دوم

در مطلب برند و برندسازی چیست؟ بخش اول از تعاریف در مورد برند که توسط اساتید برندینگ مطرح شده بود را بیان کردیم و در این مقاله به بیان تعریف برند از دیدگاه بهروز زارع مشاور و مدرس برندسازی پرداخته و با توضیح بند بند آن با زبانی ساده به تشریح برندینگ خواهیم پرداخت . […]