برچسب های پست فضای مجازی’

مشاوره تخصصی به نامزدهای انتخابات شورای شهر

مشاوره تخصصی به نامزدهای انتخابات شورای شهر مرکز مشاوره بهروز زارع با دارا بودن تجربه چندین دوره مشاوره در زمینه انتخابات تصمیم به ارائه پکیج مشاوره به نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات شورای شهر و انتخابات محلس نموده است. پروسه این مشاوره بخش های مختلف مربوط به انتخابات از برندسازی شخصی تا چگونگی تبلیغات و […]