برچسب های پست مشتری’

مشتری رامنتظر بگذارید

مشتری رامنتظر بگذارید ایده ی چهلم یک اصل پذیرفته شده در کسب و کار این است که مردم تمایل دارند که خواسته هایشان در زمان مدنظرشان برآورده شود و اگر شما نتوانید این کار را برای آنها انجام دهید آنها به سراغ فروشنده و یا تامین کننده ی دیگری می روند. این اصل در ۹۹ […]

در ارائه خدمات ثابت قدم باشید

در ارائه خدمات ثابت قدم باشید ایده های بازاریابی –  سی و پنجم   یکی از مشکلات اساسی که در مورد ارائه خدمات به چشم می خورد این است که آنها ثابت نیستند. آشپزها ممکن است روز بدی داشته باشند، آرایشگرها اشتباه می کنند، وکلا و حسابداران هم گاهی اوقات از جزییات مهمی غفلت می […]

توانایی های کارکنانتان را ارتقا دهید

توانایی های کارکنانتان را ارتقا دهید    ایده ی بازاریابی پانزدهم در بسیاری از شرکت های ارائه دهنده ی خدمات گاهی اوقات مشکلاتی در زمینه ی تجربه ی مشتریان پیش می آید. طبعاً هیچ فرد یا سازمانی کامل نیست و چنین مواردی در همه جا اجتناب ناپذیر است. واقعیت این است که مردم نه براساس […]

شش اصل موفقیت در فروش

  برای موفقیت در فروش و در ادامه این توضیح این نکته را مد نظر قرار دهید که جلب توجه در هر مشتری با مشتری دیگر متفاوت است و برای موفقیت در این زمینه توجه به فرهنگ و شخصیت مشتری و همراهان وی نقش اساسی ایفا می کند و برای بهره بهتر در مورد نقاط […]

مهارت های فروشندگی – بخش پنجم

مهارت های فروشندگی – بخش پنجم مهارت هایی که هر فروشنده باید بداند جمعه آینده قرار است با یک سوژه ملاقاتی داشته باشم که به من گفته است هفته ای یک بار اعضای گروهش در سازمانش برای یک گرد همایی دوستانه لباس رسمی را دور میریزند. این جمعه چنین روزی است . برای اینکه با […]

فروشنده مهارت های فروشندگی – بخش چهارم

فروشنده مهارت های فروشندگی – بخش چهارم مهارت هایی که هر فروشنده باید بداند   ” نیروی ((انتظار آن را نداشتم )) را در کنترل خود بگیرید ” با بدترین جلسه  عمرم روبه رو شدم . نمیدانستم وقتی مشتری به من جواب رد داد چه باید  به او بگویم. در چنین ضعیتی چه باید میکردم […]

مهارت های فروشندگی – بخش سوم

مهارت های فروشندگی – بخش سوم مهارت هایی که هر فروشنده باید بداند از تلاش برای کار کردن با آنهایی که واقعا نمی خواهند با شما کار کنند دست بردارد وفقط به دنبال ((بله ها)) بروید. وقت زیادی را صرف افرادی می کنیم که به نظر نمی رسد به جایی برسد.چگونه می توانم تشخیص دهم […]